הרקדת ריקודי עם בשבת בחינם

נפגשים בכל שבת  בטיילת חוף גורדון, לריקודי עם למתחילים ולמתקדמים.

בהנחיית שרה אביב. ההשתתפות חופשית!

במהלך חודשי הקיץ מ-19:00 עד 24:00

במהלך חודשי הקיץ מ-11:00 עד 15:00