כלפיד יבער

פסל זה בהשראת דברי הנביא ישעיהו על ציון: "וישועתה כלפיד יבער", ניצב על בסיס עץ הוא שילוב של אבן, ברזל, נחושת, כסף וזהב ומוצג באולם הכנסים "שער השמים" שבגילגל.

אלו אותם החומרים בהם השתמש שלמה המלך בבניית בית המקדש כפי שמספר לנו ישעיהו הנביא: 
"תחת הנחושת אביא זהב, ותחת הברזל אביא כסף, ותחת העצים נחושת, ותחת האבנים ברזל; ושמתי פקודתך שלום, ונגשיך צדקה."