פסל אבן - "בצילו"

פסל האבן- "בצילו" מקובע על קיר הכניסה לאולם הכנסים "שער השמים".

הפסל בהשראת שיר השירים ב:ג-ו "שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני."

שיר השירים הוא סיפור אהבה בין גבר לאשה אשר רבים מייחסים לו משמעות אלגורית עמוקה יותר,
כסיפור אהבה בין ה' לישראל ובין המשיח לכלתו.