יוסף בעל החלומות

שלישיית הציורים על יוסף בעל החלומות מוצגים באולם הכנסים "שער השמים".
 
בתמונת המרכז מתאר האמן נקודת שיא בחייו של יוסף בה מתגשמים חלומותיו. חלומות יוסף מופיעים בחלק העליון של הציורים התלויים לימין ושמאל של תמונת המרכז. בחלק התחתון של אותם ציורים מופיעים החלומות שפתר יוסף לאסירים שהושלכו לכלא במצרים בו הוא היה אסור.


לעיתים קרובות מתקשים המתבוננים ביצירה זו לפענח באיזה גיבור תנ"כי מדובר ואין פלא שהרי אפילו אחיו של יוסף לא זיהו אותו מפני שהוא נדמה להם למושל מצרי נכרי. כשהם באים בפניו ומשתחווים לו הם בעצם מגשימים את החלומות שחלם יוסף בנעוריו. אותם חלומות אשר הוא חלק עם אחיו אלא שהם דחו אותו ושנאו אותו בגללם. על פי הכתוב כל זאת התרחש למעשה על פי עצת ה' בכדי לגאול את בני ישראל מהרעב הגדול.
 
אין זו הפעם הראשונה בתנ"ך שמסופר לנו שבני ישראל דחו גואל גדול, בתחילת דרכו נידחה אף משה רבנו.

בציורים המופיעים לימין ולשמאל התמונה המרכזית מתאר האמן שני זוגות של חלומות בסיפור יוסף. 

בצד ימין מופיעים שני חלומות. בחלק העליון החלום הראשון של יוסף המתרחש על האדמה ובו אלומות החיטה של האחים המשתחוות לאלומת יוסף, ואילו בתחתית הציור מופיע חלום האסיר שהיה האופה של פרעה, שיוסף פתר באומרו שמשמעו מוות עבורו.

בצד שמאל מופיעים עוד שני חלומות. בחלק העליו החלום השני של יוסף המתרחש בשמיים ובו הירח, השמש ואחד עשרה הכוכבים משתחווים אל יוסף, ואילו בתחתית הציור חלום האסיר שהיה שר המשקה של פרעה, שיוסף פתר באומרו שמשמעו חיים עבורו.

יפה הקשר שעשה האומן בין החיטה והלחם, האדמה והמוות בצד ימין לעומת הקשר שבין ההשתחוויה בגרמים השמימיים החיים והיין מצד שמאל ואולי אף רמז על משמעות הלחם והיין המופיעים בכל ערב שבת וחג במסורת היהודית.