יעקב אבינו

סדרת הציורים על יעקב אבינו מוצגת באולם הכנסים "שער השמים".
בתמונה המרכזית מתאר האמן נקודת שיא בחייו של יעקב, חלום סולם יעקב המפורסם. לימין תמונת המרכז תלויות שלוש תמונות המתארות אירועים בחיי יעקב בבית אביו לפני החלום, ואילו משמאל שלוש תמונות המתארות אירועים בחיי יעקב לאחר החלום כשהקים בית משלו.
 
 
 
תמונות חייו של יעקב המופיעות מימין לשמאל:
יעקב ועשיו
עשיו מוכר את בכורתו
יצחק מברך את יעקב
חלום יעקב
מאבק יעקב עם מלאך ה'
יעקב בוכה על כותנת יוסף
יעקב מברך את 12 השבטים

על פי הסיפור המקראי, בדרך אל חרן בעוד יעקב נח ממסעו הוא חלם על סולם המחבר בין הארץ והשמיים, עליו עולים ויורדים מלאכים. בחלום התגלה ה' אל יעקב והבטיח לו את הארץ אשר עליה הוא שוכב ושיגן עליו בדרכו. יעקב קם נרגש מן החלום וקורא למקום "בית אל" ויש המפרשים שמקום זה הוא הר הבית של ימינו. במקום זה פגש יעקב את ה' שכל חייו רדף אחר ברכתו.

האומן מתאר בסדרה זו תמונות, תמונות מחיי יעקב, ואיזה חיים היו ליעקב אבינו!
יעקב חי 147 שנה ואמר על חייו: "מעט ורעים, היו ימי שני חיי" ואכן רבות היו צרות יעקב:
 • הוא שיקר לאביו בכדי להשיג את ברכת ה'
 • ברח מאחיו שביקש להורגו
 • נאלץ להיפרד מבית אמו בגיל צעיר
 • רומה על ידי חותנו שמכר לו את שני בנותיו לנשים בעבור 14 שנות עבודה
 • ילדיו גדלו כיריבים בגלל המתח בין האימהות שהתחרו על אהבת יעקב
 • הבן הבכור שלו שכב עם אחת מנשותיו של יעקב 
 • שני בניו האחרים רצחו וטבחו כפר שלם מתוך כעס ונקמה
 • ביתו היחידה נאנסה
 • בנו יהודה שידל את אחיו להרוויח בצע כסף ממכירת יוסף-בנו האהוב של יעקב לעבד
 • יעקב התאבל על בנו יוסף לאורך ימים כי חשב שהוא מת
 • כל בניו שיקרו לו על כך במשך שנים.
 
 ואף על פי כן בירך אותו ה' ויקרא את שמו ישראל, ובעקבות כל פיתולי חייו נולדו שנים עשר שבטי ישראל וכך הפך ישראל
לאב של אומה ששרדה אף היא צרות רבות עד עצם היום הזה אך אף עליה ברכת ה'.