דוד המלך

סדרת ציורים בנושא דוד המלך המוצגים באולם האוכל "בית לחם" שבקומה התחתונה בגילגל.

במרכז משיחת דוד למלך על ישראל בידי שמואל הנביא: "ותצלח רוח ה' אל דוד מהיום ההוא".
האמן שילב דיוקן עצמי באחת מהדמויות המתבוננות הלבושה בכתום. 

ביצירה מצד ימין - עיר דוד, ירושלים החדשה היורדת מן השמיים: "בשוב ה' את-שיבת ציון היינו כחולמים". 
וביצירה מצד שמאל - דוד כנער הרועה בצאן ומחבר מזמור תהילים: "ה' רועי לא אחסר".