פסל אבן- "בשר אחד"

פסל האבן- "בשר אחד" ממוקם בלובי המלון.

פסל בהשראת הפסוק הידוע בבראשית "על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד".
 
המונח "בשר אחד" משתקף יפה באופן בו פיסל האומן את השניים מאבן אחת כשר הם דבוקים ודבקים זה בזו. יש שפירשו דבקות זו כסימן מבשר לדבקות המשיח באוהביו.